Rekrutacja do szkół

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydat składa w sekretariacie szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
    (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły),
  • wypełnia podanie,
  • ksero dowodu osobistego.

podanie Bydgoszcz 

podanie Brodnica

podanie Toruń

Informacje przydatne Obcokrajowcom chcącym podjąć naukę w Medycznej Szkole CED

Podanie dla Cudzoziemców

Linki