Medyczna Szkoła CED Brodnica

 

Kształcimy w zawodzie technik masażysta od 2007 roku w ramach Studium Zdrowia Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu. Nasze doświadczenie i pasja sprawiły, że postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o miasto Brodnica.

Medyczna Szkoła CED w Brodnicy to dwuletnia niepubliczna szkoła policealna  o uprawnieniach szkoły publicznej, która kształci w zawodzie technik masażysta. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym -19 godzin tygodniowo.

 

Zajęcia odbywają się w budynkach: I LO w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14 oraz w Salonie Bellis, ul. Pocztowa 1.

Ponadto dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów wiemy, że najistotniejsze są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Słuchacze Medycznej Szkoły CED korzystają z najnowocześniejszej infrastruktury:

  • Centrum Rehabilitacji NOVAMED, ul. Wczasowa 1 B, Brodnica
  • Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Wiejska 9, Brodnica
  • Salon Daily SPA „Prestiż”, ul. Piwna 5, Brodnica

 

I. I LO

II. Bellis

III. NOVAMED

Linki